Mitä tietojani käsitellään?

Tiedot, joita käsittelemme saadaan pääasiassa sinulta itseltäsi. Saamme tietoja lisäksi myös viranomaisilta, kuten Verohallinnolta verotusta koskevia tietoja ja Kansaneläkelaitokselta mahdollisia muita sosiaalietuuksia koskevia tietoja. Lisäksi työnantajasi voi lähettää työsuhdettasi koskevia tarpeellisia tietoja, kuten palkkaa, työsuhteen tyyppiä ja työsuhteen päättymistä koskevia dokumentteja. Väestörekisterikeskukselta saamme tietoja myös asuinpaikastasi ja huollettavista lapsista.

Meillä on myös oikeus saada tietoja toiselta työttömyyskassalta.

Jäsentiedot

Tietoja, joita tarvitsemme jäsenrekisteriimme ovat tunnistamistiedot (nimi ja henkilötunnus), yhteystiedot sekä tieto teollisuuden alan työstäsi ja asiointikielestäsi. Tilastointia varten tarvitsemme tiedon sukupuolestasi. Lisäksi saatamme tarvita jäsenmaksutietoja etuusasiasi käsittelyä varten.

Etuustiedot

Sinun työtaustastasi ja tilanteestasi riippuen saatamme tarvita tietoja työttömyydestäsi, yritystoiminnastasi tai työskentelystäsi. Lisäksi saatamme tarvita tietoja mahdollisista poissaolojaksoistasi.

Tarpeellisista liitteistä ja asiakirjoista etuuden maksatusta varten saat lisätietoja tästä.

Jos liikaa maksettua etuutta joudutaan perimään takaisin

Mahdollisen takaisinperintäasian selvittämiseksi saatamme tarvita lisätietoja, kuten tietoa mahdollisesta velkajärjestelystä tai ulosottohakemuksesta sekä mahdollista oikeusvaadetta varten välttämättömiä tietoja.

Miten kauan tietojani säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin kassalla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja, asiakirjasta riippuen kuusi tai kymmenen vuotta.