Edustajisto

Viiden vuoden välein kokoontuva edustajiston kokous käyttää ylintä päätäntävaltaa työttömyyskassassa. Edustajistoon valitaan suhteellisilla vaaleilla yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta jäsentä kohti.

Edustajiston kokouksessa valitaan kassallemme valtuusto ja hallitus, määrätään jäsenmaksun perusteista sekä käsitellään muut sääntömääräiset tehtävät. Edustajiston kokous päättää kassamme toiminnan suuntaviivoista kokousta seuraaville viidelle toimintavuodelle.