Kuinka pitkään vuorottelukorvausta voi saada?

Vuorotteluvapaata voit pitää 100 – 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa täytyy pitää yhdessä jaksossa. Jos olet jo sopinut vuorotteluvapaasta työnantajasi kanssa, voit vielä ennen vapaan alkamista halutessasi siirtää vapaan alkamisajankohtaa tai vapaan aikana lyhentää tai pidentää vapaan kestoa. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen vuorotteluvapaan päättymistä.

Kuinka suuri vuorottelukorvaukseni on?

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia ansiopäivärahan suuruudesta.
Vuorottelukorvauksen perusteena oleva ansiopäiväraha lasketaan vuorotteluvapaata edeltävän vähintään 52 kalenteriviikon ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
Vuorottelukorvaukseen ei makseta lapsikorotuksia eikä ansiopäivärahaan kuuluvia korotusosuuksia. Vuorottelukorvaus maksetaan ilman omavastuuaikaa.