Miten haen vuorottelukorvausta?

Hae vuorottelukorvausta vuorottelukorvaushakemuksella. Liitä mukaan palkkatodistus vuorotteluvapaata välittömästi edeltävältä 52 viikolta sekä kopio vuorottelusopimuksesta. Voit toimittaa vuorottelukorvaushakemuksen jo ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Toimita alkuperäinen vuorottelusopimus työ- ja elinkeinotoimistolle hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaasi alkamista. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle vuorottelukorvauksen maksamiseen tarvittavan lausunnon.

Vuorottelukorvauksen maksaminen

Maksamme vuorottelukorvausta pääsääntöisesti neljän viikon välein siten, että maksupäivä on keskiviikko. Vuorottelukorvaus maksetaan viideltä päivältä viikossa. Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa. Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti jäsentensä alkuperäiset verotiedot verottajalta.

Vuorottelukorvauksen maksuaikataulun löydät täältä.

Ilmoita vuorotteluvapaan maksamiseen vaikuttavista seikoista viipymättä työttömyyskassalle. Esimerkiksi työn aloittaminen omalla tai vieraalla työnantajalla, eläkkeen tai sairauspäivärahan myöntäminen tai vuorotteluvapaan päättyminen muusta syystä ennen vuorottelusopimuksessa sovittua aikaa täytyy ilmoittaa työttömyyskassalle.