Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön työttömyyskassan päätökseen, voit hakea siihen valittamalla muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Toimita valituksesi työttömyyskassalle.

Jos emme voi oikaista päätöstä vaatimustesi mukaisesti, toimitamme valituksen muutoksenhakulautakunnalle. Jos olet tyytymätön myös muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä vakuutusoikeuteen. Myös vakuutusoikeudelle osoitettu valitus toimitetaan työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Valituksen on oltava työttömyyskassassa 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Sinun katsotaan saaneen päätöksen seitsemän päivän kuluttua sen postittamisesta.

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, mistä päätöksestä valitetaan, mihin kohtaan päätöstä haetaan muutosta, mitä muutoksia haetaan ja mitkä ovat muutoksen perusteet. Liitä valitukseesi päätös tai sen jäljennös.

Muista allekirjoittaa valitus. Jos käytät laillista edustajaa tai asiamiestä, tämä allekirjoittaa valituksen. Jos asiamies ei ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, mukaan on liitettävä valittajan allekirjoittama valtakirja.

Työttömyyskassasta lähtee valituselimiin vuosittain yhteensä noin 300 valitusta, joista suurin osa menee sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Yli 50 % valituksista koskee työvoimapoliittisia lausuntoja. Näiden lisäksi valitetaan myös mm. takaisinperinnästä ja etuuden määrästä.