Miten haen liikkuvuusavustusta?

Hae liikkuvuusavustusta toimittamalla liikkuvuusavustushakemus viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta. Täytetyn lomakkeen voi toimittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Työsuhteen tiedot

Täytä hakulomakkeelle tiedot työstä, jonka aloitat. Työnantaja- ja työsuhdetiedoista selvitetään oikeutesi liikkuvuusavustukseen, joten täytä ne huolellisesti. Merkitse lomakkeelle työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä. Työaika on etuusoikeuden kannalta ratkaiseva tieto, merkitse hakemukselle sopimasi työaika. Toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus. Voit toimittaa työsopimuksen myös jälkikäteen, kun se on sinulla käytettävissä. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisena, voit toimittaa myös muun selvityksen työsuhteen tiedoista.

Työmatka

Sinulta pyydetään selvitystä työmatkan kestosta. Täytä tiedot työmatkan kestosta keskimäärin yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa sää- ja muissa oloissa. Jos sinulla ei ole omaa autoa käytössä, selvitä matkan kesto julkisilla kulkuvälineillä mahdollisine vaihtoaikoineen. Ilmoita vain työmatkaan kuluva aika, esimerkiksi lasten vieminen hoitopaikkaan ei kuulu työmatkaan.

Sosiaalietuudet

Ilmoita lomakkeella myös saamistasi muista sosiaalietuuksista. Esimerkiksi sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke ja vanhempainraha estävät liikkuvuusavustuksen maksamisen samalle ajalle.

Hakemuslomakkeen toimittaminen

Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake ja toimita se työttömyyskassaan joko liitteenä eAsioinnin kautta (valitse asiakirjalajiksi liikkuvuusavustushakemus) tai postitse.

Avaa hakulomake (PDF)

Muutoksista ilmoittaminen

Samalla lomakkeella voit ilmoittaa myöhemmin työsuhteeseen tulevista muutoksista. Ilmoitettavia muutoksia voivat olla esimerkiksi

  • työsuhteen päättymispäivän muutos
  • lomautus tai
  • työnteon muu keskeytyminen

Työsuhteen piteneminen tai muuttuminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteen aikana ei pidennä maksujakson kestoa.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Liikkuvuusavustusta maksetaan 30, 45 tai 60 päivän jaksolta, enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan työpäiviltä. Avustuksessa ei ole omavastuuaikaa, vaan sitä maksetaan sen perusteena olevan työsuhteen alkamisesta lukien.

Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätystä korotetaan vähintään 25 prosenttiin. Etuutta varten annetun verokortin pidätysprosenttia ei koroteta.

Liikkuvuusavustus maksetaan jälkikäteen neljän viikon jaksoissa aina keskiviikkoisin. Ensimmäinen maksu voi kuitenkin olla jo kahden viikon ajalta. Seuraavat maksut maksetaan vähintään kuukauden välein. Liikkuvuusavustus maksetaan koko avustusjakson ajalta yhden hakemuksen perusteella.

Liikkuvuusavustuksen maksamisesta annetaan ensimmäisen maksun yhteydessä päätös.