Usein kysyttyä lomautuksista ja työttömyysturvasta

Miten työttömyysetuutta haetaan?
Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan? 
Mikä on päivärahani määrä?
Mitä liitteitä päivärahahakemukseen täytyy toimittaa?
Milloin hakemukseni käsitellään?
Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahan maksamiseen?
Mikä on ansiopäivärahan veroprosentti?

Miten työttömyysetuutta haetaan?

 • Työnantajasi antaa sinulle lomautus- tai irtisanomisilmoituksen.
 • Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle lomautuksesta tai irtisanomisesta. Ilmoittautumiseen löydät ohjeita TE-palveluiden sivuilta. Ilmoittautua voit sähköisesti.
 • Hae päivärahaa työttömyyskassasta. Päivärahaa haetaan jälkikäteen, ja ensimmäisen hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen tai lomautuksen päätyttyä. Täytä aina hakemukseesi täydet viikot maanantaista sunnuntaihin! Voit täyttää hakemuksen jo hakujakson viimeisenä päivänä, eli käytännössä sunnuntaina.
 • Toimita hakemuksesi liitteenä ainakin lomautus- tai irtisanomisilmoitus. Kassa saa palkkatiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä, mutta joissakin tapauksissa joudumme vielä pyytämään palkkatodistuksen hakemuksesi liitteenä. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta.

Katso video etuuden hakemisesta:

Takaisin alkuun

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan?

 • Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta.
 • Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytettävä jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehto. Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.
 • Näiden lisäksi sinun on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon. Edellytykset tutkitaan, kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Takaisin alkuun

Mikä on päivärahani määrä?

 • Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto. Päivärahan määrittelyä varten pyydämme sinua toimittamaan hakemuksen liitteeksi palkkatodistuksen.
 • Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Katso arvio päivärahasi määrästä laskurilla

Lisää tietoa päivärahan suuruuden määrittelystä

Takaisin alkuun

Mitä liitteitä päivärahahakemukseen täytyy toimittaa?

 • Liitä hakemukseen ainakin kopiot lomautusilmoituksesta tai irtisanomisilmoituksesta ja työsopimuksesta
 • Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi myös etuutta varten annetun muutosverokortin.
 • Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä
 • Liitteet voit toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta
 • Paperilla liitteet voi toimittaa osoitteeseen Teollisuuden työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki
 • Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille.

Lisätietoa päivärahahakemuksen liitteistä: jos olet kokonaan työtön paina tästä, jos olet lomautettu paina tästä.

Lisätietoa muutosverokortin hankkimisesta

Takaisin alkuun

Milloin hakemukseni käsitellään?

Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittelytilanne päivitetään joka arkipäivä kotisivuillemme. Sieltä näet ensihakemusten ja työpäiviä sisältävien hakemusten käsittelytilanteen. Jatkohakemukset maksetaan oman aikataulunsa mukaisesti.

eAsioinnissa näet jo käsitellyn hakemuksesi maksupäivän. Halutessasi voit myös eAsioinnin asetuksissa tilata tekstiviesti-ilmoituksen maksuun tulevasta etuudesta. Saat puhelimeesi tiedon maksupäivästä ja tilillesi maksettavasta summasta.

Takaisin alkuun

Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahan maksamiseen?

 • Jos olet lomautettu kokonaisiksi päiviksi, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.
 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Tätä kutsutaan sovitelluksi päivärahaksi.

Eri lomautustyypit ja päivärahan maksaminen

Lisää tietoa sovitellusta päivärahasta

Takaisin alkuun

Mikä on ansiopäivärahan veroprosentti?

Veroprosenttisi nostetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa maksettaessa, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten. Jos ennakonpidätys palkkaa varten on ollut esimerkiksi 15,50 prosenttia, ilman muutosverokorttia se nostetaan automaattisesti 25 prosenttiin. Huomaathan, että ansiopäivärahan veroprosenttia ei voida muuttaa, jos olet tilannut verottajalta muutosverokortin palkkaa varten.

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suoraan verottajalta ennakonpidätystiedot, joten palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta varten annettua muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa työttömyyskassalle paperisena.

Voit tilata muutosverokortin etuutta varten Verohallinnon OmaVero -palvelusta. Katso lisäksi verottajan ohjeet muutosverokortin toimittamiseksi kassaan.

Takaisin alkuun