Miten yrittäjyys vaikuttaa päivärahaani?

Jos jatkat työttömänä aiempaa yritystoimintaasi, ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistoon ja työttömyyskassaan. TE-toimisto ratkaisee, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen yritystoiminta. Päätoimisen, yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Jos työttömänä ollessasi aloitat uuden yritystoiminnan, sen pää- tai sivutoimisuutta ei tarkastella neljän kuukauden aikana yritystoiminnan alkamisesta. Tänä aikana voit saada yritystoiminnan ajalta soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystoiminnan tulot. Jos yritystoimintasi jatkuu neljän kuukauden kuluttua, TE-toimisto arvioi sen pää- tai sivutoimisuuden. Jos yritystoimintasi todetaan tällöin päätoimiseksi, sen ajalta ei tämän jälkeen ole oikeutta päivärahaan. Sivutoimisen yritystoiminnan ajalta päivärahaa voidaan edelleen maksaa.

Sivutoiminen yrittäjä

Jos yritystoimintasi on sivutoimista tai kestää alle kaksi viikkoa, yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana tulona. Sovitellun päivärahan hakemisesta löydät tietoa täältä.

Sivutoimisen yritystoiminnan aikana voit kuulua palkansaajakassaan ja kerryttää myös palkansaajan työssäoloehtoa muussa palkansaajana tehdyssä työssä.

Päätoiminen yrittäjä

Jos olet aloittanut päätoimisen yritystoiminnan, et ole oikeutettu ansiopäivärahaan yritystoiminnan ajalta. Halutessasi vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta kannattaa harkita liittymistä esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan. Päätoiminen yrittäjä ei voi liittyä palkansaajakassan jäseneksi.

Voit säilyttää jäsenyytesi palkansaajakassassa niin sanotun jälkisuojan ajan, 18 kuukautta. Voit myös liittyä yrittäjäkassaan säilyttäen oikeuden palkansaajana kerryttämäsi työssäoloehdon mukaiseen päivärahaan jälkisuojan ajan. Jälkisuoja lakkaa, kun yrittäjän työssäoloehto täyttyy tai olet toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta. Yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa.

Jos olet siirtynyt yrittäjästä palkansaajaksi, voit saada yrittäjän päivärahaa työttömyyden ajalta. Tämä yrittäjän jälkisuoja päättyy, kun täytät palkansaajan työssäoloehdon. Voit kuulua jälkisuoja-aikana yrittäjä- tai palkansaajakassaan, mutta palkansaajan työssäoloehto ei kerry yrittäjäkassassa.

Olenko yrittäjä?

Ansiotyö, jota ei ole tehty palkansaajana työ- tai virkasuhteessa katsotaan työttömyysturvassa yritystoiminnaksi. Yritystoimintaa voivat olla esimerkiksi yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen, maa- tai metsätalous, toimiminen laskutusosuuskunnan kautta tai palkkion laskuttaminen toimeksiannosta.

Työttömyysturvassa sinut voidaan katsoa yrittäjäksi, jos sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus, ja

  • teet ansiotyötä ammatinharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai
  • omistat yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa (tai perhe) yli 50 % osakeyhtiöstä, jossa työskentelet johtavassa asemassa

Sinut katsotaan yrittäjäksi myös silloin, kun kuulut työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin, jos

  • toimit johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta omistat yksin vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa (tai perhe) vähintään 30 % yhtiöstä
  • työskentelet osakeyhtiössä, josta perheesi omistaa (tai he yhdessä omistavat) vähintään 50% yhtiöstä

Yrittäjän perheenjäseniä ovat samassa taloudessa asuvat avio- ja avopuoliso, lapset ja lapsenlapset sekä omat vanhemmat ja isovanhemmat. Johtavassa asemassa on yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.