Miten pitkään päivärahaa voidaan maksaa?

Voit saada työttömyyskassasta päivärahaa viideltä päivältä viikossa 300-500 työttömyyspäivän* ajalta.

Enimmäisaika riippuu työhistoriasta ja iästä:

 Työhistoria  Enimmäisaika
 Enintään 3 vuotta  300 päivää
 Yli 3 vuotta  400 päivää
 Vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana ja työssäoloehtosi täyttyy 58 vuotta täytettyäsi  500 päivää

Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Jos täytät uudelleen 26 kalenteriviikon työssäoloehdon, enimmäisaika alkaa uudelleen alusta.

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa. Enimmäisajan alkamisella tarkoitetaan ensimmäistä maksettua päivärahapäivää.

Ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on laskettu silloin.
Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen omaehtoisen opiskelun tai työvoimapoliittisen koulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Kun enimmäisaika täyttyy

Enimmäismaksuajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Saat kirjallisen päätöksen ansiopäivärahaoikeuden päättymisestä viimeisen maksuilmoituksen mukana. Toimita päätös Kelaan ja TE-toimistoon.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin.

Lisäpäiväoikeus

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan lisäpäiviltä, jos olet syntynyt

  • vuonna 1957-1960 ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
  • vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneet 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Lisäksi sinun on täytynyt olla työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan estämättä sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Lisäpäiväoikeutta ei tarvitse erikseen hakea, vaan tutkimme sen ansiopäivärahahakemuksesi perusteella automaattisesti.

Päivärahaoikeuden päätyttyä sinulla on mahdollisuus hakea vanhuuseläkettä. Vuosina 1950-1957 syntyneet voivat halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään, eikä eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Jäsen tarvitsee tällöin todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Todistus lisäpäivistä pyydetään työttömyyskassalta, kun eläkettä edeltävältä kuulta ollaan hakemassa päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Enimmäisajan kertyminen soviteltua päivärahaa maksettaessa

Soviteltu päiväraha kerryttää ansiopäivärahan enimmäisaikaa hitaammin kuin täyden päivärahan suuruisena maksetut päivät. Soviteltua päivärahaa maksettaessa laskuriin kertyy päiviä maksetun määrän mukaan. Kun soviteltua päivärahaa on maksettu täyden päivärahan suuruinen määrä, kertyy laskuriin yksi päivä. Tarkemmin tietoa sovitellusta päivärahasta ja enimmäisajan kulumisesta löytyy täältä.

* Ansiopäivärahan enimmäisaika ei kulu lomautetuilla ajalla 16.3.-31.12.2020. Lisäksi enimmäisaika ei kulu kenelläkään työttömällä ajalla 1.7.-31.12.2020. Lue lisää täältä.