Omavastuuaika

Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää, jotka olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Jos sinulla on hakujaksolla työtunteja osa-aikatyöstä tai satunnaisesta työstä, omavastuuaika on viittä päivää vastaava tuntimäärä.

Omavastuupäiviksi hyväksytään päivät maanantaista perjantaihin ja kalenteriviikkoon voi sisältyä yhteensä enintään viisi omavastuu-, työttömyys- ja työpäivää. Omavastuuajan on kerryttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviin ei voida lukea aikaa, jolta päivärahaoikeuttakaan ei ole (esimerkiksi taloudellisen etuuden jaksotuksen ajalta).

Arkipyhät voidaan myös lukea omavastuuseen, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon ennen arkipyhää, eikä työnantaja ole velvollinen maksamaan lomautustilanteessa arkipyhäkorvausta.

Jos sairastut, omavastuuaikaan luetaan myös ne päivät, jotka olet työttömyyden alkamisen jälkeen ollut työkyvytön etkä ole saanut siltä ajalta työnantajalta sairausajan palkkaa etkä sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai muuta vastaavaa lakisääteistä etuutta näiden etuuksien omavastuuajan vuoksi.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalla omavastuuaikaa ei käytännössä ole. Omavastuuaika kuluu samalla, kun palvelun ajalta maksetaan päivärahaa.

Jos teet osa-aikatyötä tai satunnaista työtä, omavastuuaika täyttyy, kun työttömyysaikaa on kertynyt yhteensä viittä työttömyyspäivää vastaava aika (tunneissa).

Omavastuuajan ottaminen uudelleen

Omavastuuaika otetaan, kun täytät työssäoloehdon ja enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta, jos täytät työssäoloehdon ja uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta.

HUOM! Väliaikaisen lakimuutoksen aikana omavastuuajalta maksetaan päivärahaa

Väliaikaisen lakimuutoksen aikana ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muulloin työttömyyden alussa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei makseta työttömyysturvaa.

Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.