Irtisanomisajan palkka, korvaus tai taloudellinen etuus työsuhteen päättyessä

Jos saat työnantajaltasi irtisanomisajan palkkaa, sitä vastaavaa korvausta, tai muuta työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, sinulla ei ole oikeutta päivärahaan.

Työnantajalta saatu muu taloudellinen etuus työsuhteen päättyessä, esimerkiksi niin sanottu kultainen kädenpuristus tai eropaketti, jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien.

Taloudellinen etuus jaksotetaan työstä saadun laskennallisen päiväpalkan perusteella. Päiväpalkka lasketaan samoin kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, mutta siitä ei vähennetä työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua (4,24 % vuonna 2019 ja 4,14 % vuonna 2020). Taloudellisena etuutena maksettu summa jaetaan laskennallisella päiväpalkalla, ja tästä saatu luku on jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotusajan laskeminen alkaa työsuhteen päättymisestä lukien ja aikaan lasketaan viisi päivää viikossa maanantaista perjantaihin.

Esimerkki:

Kuukausiansiosi on ollut 3000€, joten keskimääräinen päiväpalkkasi on 139,53€ (3 000€/työpäivät 21,5). Työsuhteen päättyessä saat 3 kuukauden palkkaa vastaavan summan, 9 000€.

Taloudellinen etuus 9 000€ / Päiväpalkka 139,53€ = 64 päivää (pyöristys alaspäin kokonaisiin päiviin).

Jaksotusaika kuluu työsuhteen päättymisestä lukien 5 päivää viikossa. Työsuhde päättyy 30.4.2018, joten jaksotus jatkuu 27.7.2018 saakka.