Arkipyhät

Työttömyysetuutta voidaan maksaa arkipyhien ajalta, jos olet kokonaan työtön ja tietyin edellytyksien myös lomautuksen ajalta. Kokonaan työttömältä ajalta hakemukselle voi merkitä työtön.

Lomautusaikana ansiopäivärahan maksaminen riippuu työehtosopimuksen määräyksistä. Jos päivä on työehtosopimuksessasi palkallinen arkipyhä, merkitse hakemukselle arkipyhä, muussa tapauksessa voit merkitä työtön. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus arkipyhäpäiviltä riippuu myös työehtosopimuksesta, tarkempaa tietoa arkipyhäkorvauksista löydät Teollisuusliiton sivuilta.