Milloin päivärahaa ei voi saada?

Ansiopäivärahaoikeuteen vaikuttavat esimerkiksi päivärahan maksamisen estävät sosiaalietuudet, työvoimapoliittiset rajoitukset ja työsuhteeseen liittyvät rajoitukset. Nämä voivat estää päivärahan maksamisen kokonaan.

Osa sosiaalietuuksista vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi. Nämä etuudet vähennetään päivärahasta kuukausitasolla, jolloin kuukauteen lasketaan sisältyvän 21,5 päivää. Vähentävät sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan enimmäisajan kulumiseen, vaan jokainen vähennettynä maksettu päivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.

Päivärahan saamisen estävät ajat ja etuudet

Olemme koonneet alle yleisimpiä päivärahan saamisen estäviä aikoja tai etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Sinulle on asetettu omavastuuaika
 • Sinulle on asetettu TE-toimistossa korvaukseton määräaika eli karenssi, jos olet eronnut tai kieltäytynyt työstä tai koulutuksesta
 • Saat työnantajalta irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta
 • Saat työnantajaltasi työsuhteen päättymiseen liittyvää muuta taloudellista etuutta (esimerkiksi eropaketti)
 • Saat vuosiloma-ajan palkkaa kokoaikatyöstä
 • Saat vanhuuseläkettä tai varhennettu vanhuuseläkettä
 • Saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, ja vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • Saat sairaus- tai osa-sairauspäivärahaa
 • Saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • Saat täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • Saat luopumistukea (maatalousyrittäjät tai maatalouden harjoittajat)
 • Olet tutkintavankeudessa.