Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, kun olet täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset sekä jäsenyys- ja työssäoloehdon. Lisäksi täytyy täyttää kaikkia työttömyysetuuksia koskevat saamisedellytykset.

  • 17-64 vuoden ikä (lomautettuna sen kalenterikuukauden loppuun, kun täyttää 68 vuotta)
  • asuu Suomessa
  • ilmoittanut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  • hakee kokoaikatyötä
  • on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Työkyvytön voi olla oikeutettu ansiopäivärahaan työkyvyttömyyden jatkuessa, jos sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt ja muut edellytykset täyttyvät.