Tietoa etuuksista

Maksamme ansiopäivärahaa palkkatyössä olleelle työttömäksi jääneelle jäsenelle.

Vuorottelukorvausta maksamme jäsenelle vuorotteluvapaan ajalta. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä sopii työnantajansa kanssa vuorotteluvapaalle siirtymisestä.

Liikkuvuusavustusta maksamme silloin, kun työttömänä ollut jäsenemme ottaa vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn, ja työmatka on pitkä.