Tietoa etuuksista

Maksamme ansiopäivärahaa palkkatyössä olleelle työttömäksi jääneelle jäsenelle.

Vuorottelukorvausta maksamme jäsenelle vuorotteluvapaan ajalta. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä sopii työnantajansa kanssa vuorotteluvapaalle siirtymisestä.

Liikkuvuusavustusta maksamme silloin, kun työttömänä ollut jäsenemme ottaa vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn, ja työmatka on pitkä.

Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, kun olet täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset sekä jäsenyys- ja työssäoloehdon....

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön työttömyyskassan päätökseen, voit hakea siihen valittamalla muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Toimita valituksesi työttömyyskassalle. Jos emme voi oikaista päätöstä vaatimustesi mukaisesti, toimitamme valituksen muutoksenhakulautakunnalle. Jos...

    Takaisinperintä

    Kassan maksama ansiopäiväraha tai muu etuus on perittävä takaisin, jos se on maksettu perusteetta tai määrältään liian suurena. Jos sinulle on maksettu etuutta liikaa, kuulemme...

      Lomakkeet

      Jos tarvitset etuuksien hakemisessa tulostettavia paperilomakkeita tai ohjeita, löydät ne täältä. Lomakkeet ovat pdf-muodossa. Liitteet voi lähettää eAsioinnissa tai postitse. Ansiopäiväraha Ansiopäivärahahakemus Palkkatodistus työttömyyskassaa varten...