Skall mina personuppgifter utlämnas?

När det krävs enligt lagen utlämnas information till myndigheterna, andra arbetslöshetskassor för löntagare, arbetslöshetskassor för företagare, arbetslöshetsförsäkringsfonden, försäkrings- och pensionsanstalt.

Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa administrerar tillsammans medlemmarnas uppgifter när medlemmen samtidigt hör till både Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa. Dessutom utlämnar Industrins arbetslöshetskassa till Industrifacket information om befrielse för medlemsavgiften (men inte härmed samhörande utredningar). Den information du ger till Industrifacket uppdateras också samtidigt i kassan. För mer information om Industrifackets dataskydd finns här. Om ditt ärende gäller betalning av förmån från arbetslöshetskassan, sicka uppgifter enbart till arbetslöshetskassa.

Dina uppgifter behandlas i systemet som hanteras av Futunio Oy. Vi har gjort ett databehandlingsavtal med Futunio för säker och lämplig behandling av data.

För återkräv behandlas information också med Intrum Justitia. I detta fall ges endast den information som är nödvändig för att utföra återkräv i praktiken. Vi har gjort ett databehandlingsavtal med Intrum Justitia för säker och lämplig behandling av data.

Informationen utlämnas inte utanför EU.