Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsuttalande gäller webbplatsen för Industrins Arbetslöshetskassa www.teollisuuskassa.fi/sv. Den har upprättats och uppdaterats den 22 september 2020.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation i januari 2020 och baserat på bedömningen har korrigeringar gjorts i tjänsten.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

Webbplatsen uppfyller de flesta av tillgänglighetskraven.

De största bristerna finns i de elektroniska och pdf-formulären som publicerades före tillgänglighetsbedömningen, varav vissa inte uppfyller tillgänglighetskraven. Dessa kommer att göras tillgängliga så snart som möjligt under resten av uppdateringsarbetet. Innehåll som publiceras i tjänsten kommer i fortsättningen publiceras tillgängligt.

Du hittar tillgänglighetsutlåtandet för E-tjänsten genom att klicka här.

Märkte du brister i tillgänglighet i vår digitala tjänst? Låt oss veta det så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Skicka gärna information om bristen via e-post till ansioturva(at)teollisuusliitto.fi eller använda vår Ta kontakt -form.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem med tillgänglighet på webbplatsen ge först feedback till oss, dvs till webbplatsen administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förklaras exakt hur man gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000