Statistik

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd till våra medlemmar. Här hittar du information om utbetalade förmåner och inkomna ansökningar.

Statistiksammandrag augusti 2021

Senaste månadsstatistik

 

Bild 1. Situationen i augusti 2021

Bild 2. Antalet ansökningar 2021

Bild 3. Antalet ansökningar 2021 efter ansökningstyper

Bild 4. Behandlingstid för första ansökningar 2020-2021

Bild 5. Ankomna samtalen 2020-2021 månatligen

Bild 6. Ankomna samtalen och e-meddelandena 2021 från januari till december