Statistik

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd till våra medlemmar. Här hittar du information om utbetalade förmåner och inkomna ansökningar.

Statistiksammandrag september 2020

Senaste månadsstatistik

 

Bild 1. Situationen i september 2020

Bild 2. Antalet ansökningar 2020

Bild 3. Antalet ansökningar 2020 efter ansökningstyper

Bild 4. Behandlingstid för första ansökningar 2019-2020

Bild 5. Ankomna samtalen 2019-2020 månatligen

Bild 6. Ankomna samtalen och e-meddelandena 2020 från januari till september