Kontor

Vi har ca 100 anställda som betjänar våra medlemmar. Största delen av oss jobbar i Hagnäs, där vi utöver att behandla förmåner och kundserviceärenden även sköter ledning och administration. Ca 20 av oss arbetar med att behandla förmåner och kundserviceärenden på våra regionbyråer runt om i Finland.

Kassans ledning och kommunikation

 

Irene Niskanen, direktör för Arbetslöshetskassan

Telefonnummer 020 77 41250

Mobiltelefon 040 860 1637

 

Jaana Vahlberg, förvaltningschef

Telefonnummer 020 77 41253

Mobiltelefon 040 664 5098

 

Sari Honkanen, utvecklingschef

Telefonnummer 020 77 41251

Mobiltelefon 040 673 5169

 

 Kaisa Tikka, förmånschef

Telefonnummer 020 77 41627

Mobiltelefon 050 411 5769

 

Elina Laine, servicechef

Telefonnummer 020 77 41262

Mobiltelefon 040 617 4533

 

 Mari Mommo, förvaltningsexpert

Telefonnummer 020 77 41622

Mobiltelefon 040 590 1583

 

Tiina Kytömäki, kommunikationsansvarig

Telefonnummer 020 77 41274

Mobiltelefon 040 653 0507

Borta tills 31.8.2021