Delegation

Delegationen samlas till möte vart femte år och använder högsta beslutsfattanderätt i arbetslöshetskassan. Till delegationen väljs genom proportionella val en representant per påbörjat tusental medlemmar.

Delegationens möte utser kassans fullmäktige och styrelse, beslutar om grunden för medlemsavgift och behandlar övrigastadgeenliga ärenden. Delegationens möte beslutar om riktlinjerna för kassans verksamhet för fem verksamhetsår framåt.