Kassans administration

Vår arbetslöshetskassa har tre administrationsnivåer. Våra administrationsorgan är delegationens möte, fullmäktige och styrelsen. Därtill sköts arbetslöshetskassans operativa funktioner av en ledningsgrupp, som utnämns av vår styrelse.