Om arbetslöshetskassan

Industrins arbetslöshetskassa är den största arbetslöshetskassan på industrins bransch och med det samma en av de största kassor för löntagare. Vi har 134 782 (31.12.2020) medlemmar i vår kassan. Det nuvarande namnet Industrins arbetslöshetskassa har tagits i bruk 1.1.2018, då Industribranschernas och Träbranschernas arbetslöshetskassor fusionerades med Metallarbetarnas Arbetslöshetskassa.

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning till våra arbetslösa medlemmar. Vi betalar också alterneringsersättning för alterneringsledighets tid och rörlighetsunderstöd.

Att ta i beaktande vår medlems förväntningar och behov samt bra service är de viktigaste värdena för oss. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet. Vi erbjuder mångsidiga och moderna elektroniska tjänster.

Vårt huvudkontor ligger i Hagnäs, Helsingfors och dessutom har vi verksamhet också i de 11 Industrifackets regionkontor runt Finland.

Kassans administration

Vår arbetslöshetskassa har tre administrationsnivåer. Våra administrationsorgan är delegationens möte, fullmäktige och styrelsen. Därtill sköts arbetslöshetskassans operativa funktioner av en ledningsgrupp, som utnämns av vår...

Kontor

Vi har ca 100 anställda som betjänar våra medlemmar. Största delen av oss jobbar i Hagnäs, där vi utöver att behandla förmåner och kundserviceärenden även...

    Statistik

    Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd till våra medlemmar. Här hittar du information om utbetalade förmåner och inkomna ansökningar. Statistiksammandrag augusti 2021 Senaste månadsstatistik...

      Tillgänglighetsutlåtande

      Detta tillgänglighetsuttalande gäller webbplatsen för Industrins Arbetslöshetskassa www.teollisuuskassa.fi/sv. Den har upprättats och uppdaterats den 22 september 2020. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation...