Medlemsavgift uppärs inte för förmåner

Industrins arbetslöshetskassa uppbär inte medlemsavgift för utbetalda förmåner. Under arbetslöshetstid betalar du inte medlemsavgift för förmåner som utbetalas av arbetslöshetskassan eller Fpa. Från löneinkomster betalas...