Kommunförsöket startade i mars

Ungefär en tredjedel av arbets- och näringsbyråns kunder överförs till kommunerna i samband med kommunförsöket. Kassornas tjänster för ungdomar, invandrare och personer med främmande språk...

Arbetslöshetskassans medlemsantal

Industrins arbetslöshetskassa hade 134 782 medlemmar totalt i 31.12.2020, därav 402 var individmedlemmar. Arbetslöshetskassans styrelse bekräfter medlemsantal varje år på årets sista dag.

Brexits inverkan på utkomstskyddet

EU och Storbritannien undertecknade ett handels- och samarbetsavtal före Storbritannien lämnade EU 31.12.2020. Arbetsperioder i Storbritannien kan även i fortsättningen inkluderas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad...