Avslutande av medlemskap

Ifall du tänker gå över till ett annat fackförbund eller en annan arbetslöshetskassa ber vi dig vänligen anmäla övergången antingen till förbundets medlemskapsenheten på tfn 020 690 446 eller via e-post till adressen [email protected], eller till arbetslöshetskassan på tfn 020 690 455.

Efter att ha hört sin medlem kan kassan ge en anmärkning eller varning till, eller säga upp en medlem som:

  • har uppgett falska eller vilseledande uppgifter vid anslutning
  • uppsåtligt angett en omständighet felaktigt som inverkar på erhållandet eller storleken av förmåner utbetalade från kassan
  • vägrar följa kassans stadgar och anvisningar som givits av kassans styrelse
  • som inte betalat medlemsavgifter inom loppet av sex månader och inte har ett godkännbart skäl till befrielse från medlemsavgift.