Medlemskap i Industrins arbetslöshetskassa

Till Industrins arbetslöshetskassa kan ansluta sig löntagare som är under 68 år som arbetar inom sina verksamhetsområden /branscher . Medlemskapet börjar från den tidpunkt då hon/han har betalat medlemsavgift, dock tidigast från den dag då hon/han har skriftlig ansökt om medlemskap. Medlemsavgift bekräftas årligen och är en procentandel av beskattningsbara inkomsten.

När din medlemsansökan har godkänts, får du per post en referenslista, med vilken du månatligen betalar din medlemsavgift.

Obs! Om du fyller i den här blanketten, blir du bara individmedlem i arbetslöshetskassan. Om du vill at bli en medlem av Industrifacket också, gå här.