Att bli medlem

Du kan gå med i Industrins arbetslöshetskassa ifall du arbetar som löntagare inom industribranschen eller relaterade organisationer. Därtill bör du vara under 68 år och förvärvsarbeta när du ansluter dig. Du kan inte ansluta dig till kassan som arbetslös eller permitterad.

Medlemskap i Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa

Lättast ansluter du dig till Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa genom att skicka en elektronisk ansökan eller en ansökningsblankett i pappersformat. Läs mer i vår anvisning för ansökan eller kontakta fackets medlemsregister på tfn 020 774 11 80 eller via e-post till adressen [email protected]

Bli medlem

Medlemskapet inleds från den dag du betalat medlemsavgiften. Ditt medlemskap börjar emellertid från den dag från vilken du betalat medlemsavgift. Ditt medlemskap börjar emellertid tidigast från den dag arbetslöshetskassans ombud mottagit, undertecknat eller daterat ansökningsblanketten eller ett avtal om debitering av medlemsavgift. Du kan inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa.

När du blir medlem i Industrifacket, blir du automatisk en medlem i Industrins arbetslöshetskassa.

Individmedlemskap i Industrins arbetslöshetskassa

Du kan ansluta dig som individmedlem av Industrins arbetslöshetskassa genom att fylla i vår elektronisk ansökningsblankett. Du kan också leverera ifylld pappersblankett till arbetslöshetskassan. Ytterligare information om individmedlemskap, att bli individmedlem och individmedlemmars medlemsavgiftsärenden fås från kassans kundtjänst på tfn 020 690 455.

Byter du från en annan arbetslöshetskassa?

Ifall du byter arbetslöshetskassa får du tidigare ansamlad medlemskaps- och anställningstidnär du byter till Industrins arbetslöshetskassa till godo från föregående kassa . Du måste emellertid ansluta dig inom en månad från att du utträder ur föregående kassa. I samband med att du ansluter dig kan du befullmäktiga Industrifacket och Arbetslöshetskassan att anmäla ditt utträde till föregående fackförbund och kassa.

Ifall du är medlem i företagarkassan och ämnar övergå till lönearbete kan du, i samband med att du ansluter dig till Industrins arbetslöshetskassa, få företagardagpenning från kassan för en eventuell period av arbetslöshet när lönearbetet inleds. När du uppfyller kravet på 26 veckors anställningstid som löntagare avslutas denna så kallade efterskyddstid för företagare. Förutsättningen är att du ansluter dig inom en månad efter att ha utträtt ur företagarkassan. En företagares familjemedlem som inte själv äger något av företaget kan försäkra sig i löntagarkassa för arbetslöshet. Familjemedlem som arbetar i ett familjeföretag inte mera anses vara en företagare enbart på grund av hans/hennes arbete i familjeföretag.