Medlem i arbetslöshetskassan?

Du kan ansluta dig till medlem i Industrins arbetslöshetskassa ifall du arbetar som löntagare i en industribransch eller tillhörande organisationer. När du ansluter dig bör du även vara under 68 år gammal och förvärvsarbeta.

Gå med här

Redan medlem?

Sköt medlemsärenden via vår E-tjänsten eller läs mer om medlemsärenden.

Medlemsregistret svarar även på tfn

020 690 446

mån–ons, fre kl. 8.30–15.00 och via e-post till adressen

[email protected]

Att bli medlem

Du kan gå med i Industrins arbetslöshetskassa ifall du arbetar som löntagare inom industribranschen eller relaterade organisationer. Därtill bör du vara under 68 år och...

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa år 2021 är 1,33 procent (1,35 procent år 2020) av den lön underkastad förskottsinnehållning som utgör grunden för medlemskapet....

    Avslutande av medlemskap

    Ifall du tänker gå över till ett annat fackförbund eller en annan arbetslöshetskassa ber vi dig vänligen anmäla övergången antingen till förbundets medlemskapsenheten på tfn 020...