Medlem i arbetslöshetskassan?

Du kan ansluta dig till medlem i Industrins arbetslöshetskassa ifall du arbetar som löntagare i en industribransch eller tillhörande organisationer. När du ansluter dig bör du även vara under 68 år gammal och förvärvsarbeta.

Gå med här

Redan medlem?

Sköt medlemsärenden via vår elektroniska tjänst eller läs mer om medlemsärenden.

Medlemsregistret svarar även på tfn

020 690 446

må–on och fr kl. 8.30–15.00 och via e-post till adressen

jasenrekisteri@teollisuusliitto.fi