Är du förtroendeman på din arbetsplats?

I Förtroendeman-Extra har vi samlat nyttig information om samarbetsförhandlingar, permitteringar och uppsägningssituationer.

Ifall det kommer att ske permitteringar eller uppsägningar på din arbetsplats hoppas vi att du skulle kontakta oss via vår telefontjänst för förtroendemän eller genom att göra en elektronisk anmälan.

I vårt elektroniska formulär kan du svara på frågor om verkställandet av permitteringar och uppsägningar, tidtabeller och personalantal. Du kan låta bli att svara på frågor som inte kan tillämpas på arbetsplatsens situation. I slutet av förfrågan kan du skriva in tilläggsuppgifter och be arbetslöshetskassan kontakta dig.

I vår telefontjänst för förtroendemän kan du fråga mer om praxis kring ansökningar och dagpenningsärenden.