E-tjänsten

Uträtta ärenden smidigt på nätet

Ansökan och bilagor som har skickats elektroniskt till kassan står snabbt till vår förfogande. Du kan logga in på E-tjänsten här med dina personliga bankkoder. Efter du har loggat in kan du förflytta dig till kassans tjänster via Ansök om förmån tryckknappen. Via Medlemskap tryckknappen kan du sköta medlemskapsärenden och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Du kan sköta till exempel följande förmånsärenden:

 • ansöka om dagpenning
 • skicka bilagor med eller utan ansökan
 • se dina betalningsanmälningar. Du ser kommande betalningar senast dagen före betalningsdagen. Du kan också beställa sms om den kommande förmånen via Inställningar. Då för du ett meddelande till din telefon om betalningsdagen samt om förmånens belopp.
 • granska för vilken tid har du sökt dagpenning
 • via Lägesinformation kan du följa ackumulation av maximibetalningstiden och förhöjd förtjänstdelen
 • skicka oss ett meddelande.

Du kan sköta till exempel följande medlemskaps- och medlemsavgiftsärenden:

 • uppdatera dina uppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • anmäla uppgifter om arbetsplats/driftställe
 • räkna din medlemsavgifts summa i räknare för medlemsavgift och skicka räkningens uppgifter till dig själv som sms eller per e-post
 • meddela om befrielse från medlemsavgift
 • se medlemsavgifter och medlemsavgiftsbefrielsetider
 • beställa en länk till mobilt medlemskort

Mer information om hur du sköter förmånsärenden finns i Instruktioner för E-tjänsten. Vid behov, fråga mera om E-tjänsten från vårt servicenummer 020 690 455 mån-ons och fre 8.30-15.00.