Ansökningsstatus 27.9.2021

Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning
Förväntad behandlingstid
Alterneringsersättning

Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning

Vi uppdaterar dagligen vår status för behandling av ansökningar. I statusvyn hittar du dina första ansökningar, samt ansökningar om fortsatt utbetalning försedda med arbetsdagar. Övriga ansökningar om fortsatt utbetalning utbetalas efter egen tidtabell.

 Typ av ansökan Behandlingstid Behandlas
Första ansökan cirka en vecka mottagna 20.9.2021
Fortsatt ansökan med arbetsdagar mindre än en vecka mottagna 23.9.2021

Ansökningar om fortsatt utbetalning för fyra kalenderveckor med enbart arbetslös tid och som är en direkt fortsättning på föregående ansökan betalar vi med fyra veckors intervall. Betalningstidtabellen är graderad enligt tidpunkten för mottagande av ansökningar. Dagpenningarna för fortsatta ansökningar betalas inom 1-2 dagar efter ankomsten. Under veckor med söckenhelgdagar kan tidtabellen vara avvikande.

 Ankomstdatum för ansökan  Betalningsdatum
 Måndag  Samma veckas tisdag eller onsdag
 Tisdag  Samma veckas onsdag eller torsdag
 Onsdag  Samma veckas torsdag eller fredag
 Torsdag Samma veckas fredag eller följande veckas måndag
 Fredag  Följande veckas måndag eller tisdag

Ansökningar om fortsatt utbetalning som för ansökningsperioden utöver arbetslös tid innehåller även arbetsdagar eller lönet har betalats inom ansökningsperioden är graderad enligt tidpunkten för mottagande av ansökningar och när man har skickat lönespecifikationen till kassan. I allmänhet lönen som betalas för arbetsdagar påverkar inkomstrelaterad dagpenning under den ansökningsperioden när lönen utbetalas till dig.

Också fortsatta ansökningar som gäller permitteringar för förkortade arbetsveckor eller veckovispermitteringar (vecka-vecka) behandlas i ordning på basis av ankomstdagen, men lönespecifikation behövs inte skickas till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning kommer till utbetalning tidigast några dagar från att ansökan tagits för behandling. Ifall ansökan eller bilagor innehåller bristfälliga uppgifter begär vi tilläggsuppgifter av dig. Ankomstdatum för din ansökan ser du i vår E-tjänsten

Arbetslöshetsdagpenning bör ansökas inom tre månader efter att rätten till dagpenning uppkom. Ansökningar om fortsatt utbetalning har också tre månaders ansökningstid.

Tillbaka till början

Förväntad behandlingstid

Vi uppskattar behandlingstid för första ansökningar på veckobasis.

Ankomstveckan för ansökan Förväntad behandlingstid
Veckan 38 (20. – 26.9.2021) Veckor 39-40 (27.9. – 10.10.2021)
Veckan 39 (27.9. – 3.10.2021) Veckor 40-41 (4. – 17.10.2021)
Veckan 40 (4. – 10.10.2021) Veckor 41-42 (11. – 24.10.2021)
Veckan 41 (11. – 17.10.2021) Veckor 42-43 (18. – 31.10.2021)
Veckan 42 (18. – 24.10.2021) Veckor 43-44 (25.10. – 7.11.2021)
Veckan 43 (25. – 31.10.2021) Veckor 44–45 (1.11. – 14.11.2021)

Tillbaka till början

Behandlingstid för alterneringsersättning

Efter första utbetalningen utbetalas alterneringsersättning i efterskott för perioder på fyra kalenderveckor. Utbetalning sker på onsdagar.

Ifall din alterneringsledighet börjar mitt i en utbetalningsperiod och du har skickat alla nödvändiga uppgifter till kassan utbetalas första alterneringsersättningen tidigast på betalningsdatum för perioden i fråga.

 Period  Betalningsdatum
14.12.2020-10.1.2021  13.1.2021
11.1.2021-7.2.2021  10.2.2021
8.2.2021-7.3.2021  10.3.2021
8.3.2021-4.4.2021  7.4.2021
5.4.2021-2.5.2021  5.5.2021
3.5.2021-30.5.2021  2.6.2021
31.5.2021-27.6.2021  30.6.2021
28.6.2021-25.7.2021  28.7.2021
26.7.2021-22.8.2021  25.8.2021
23.8.2021-19.9.2021  22.9.2021
20.9.2021-17.10.2021  20.10.2021
18.10.2021-14.11.2021  17.11.2021
15.11.2021-12.12.2021  15.12.2021

Tillbaka till början