Ansökningsstatus 25.9.2020

Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning

Vi uppdaterar dagligen vår status för behandling av ansökningar. I statusvyn hittar du dina första ansökningar, samt ansökningar om fortsatt utbetalning försedda med arbetsdagar. Övriga ansökningar om fortsatt utbetalning utbetalas efter egen tidtabell.

Alterneringsersättning

Alterneringsersättningar utbetalas med fyra veckors intervall på onsdagar.

 

Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning

 Typ av ansökan Behandlingstid Behandlas
Första ansökan mindre än en vecka mottagna 24.9.2020
Fortsatt ansökan med arbetsdagar mindre än en vecka mottagna 24.9.2020

Ansökningar om fortsatt utbetalning för fyra kalenderveckor med enbart arbetslös tid och som är en direkt fortsättning på föregående ansökan betalar vi med fyra veckors intervall. Betalningstidtabellen är graderad enligt tidpunkten för mottagande av ansökningar. Dagpenningarna för fortsatta ansökningar betalas inom 1-2 dagar efter ankomsten. Under veckor med söckenhelgdagar kan tidtabellen vara avvikande.

 Ankomstdatum för ansökan  Betalningsdatum
 Måndag  Samma veckas tisdag eller onsdag
 Tisdag  Samma veckas onsdag eller torsdag
 Onsdag  Samma veckas torsdag eller fredag
 Torsdag Samma veckas fredag eller följande veckas måndag
 Fredag  Följande veckas måndag eller tisdag

Ansökningar om fortsatt utbetalning som för ansökningsperioden utöver arbetslös tid innehåller även arbetsdagar eller lönet har betalats inom ansökningsperioden är graderad enligt tidpunkten för mottagande av ansökningar och när man har skickat lönespecifikationen till kassan. I allmänhet lönen som betalas för arbetsdagar påverkar inkomstrelaterad dagpenning under den ansökningsperioden när lönen utbetalas till dig.

Också fortsatta ansökningar som gäller permitteringar för förkortade arbetsveckor eller veckovispermitteringar (vecka-vecka) behandlas i ordning på basis av ankomstdagen, men lönespecifikation behövs inte skickas till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning kommer till utbetalning tidigast några dagar från att ansökan tagits för behandling. Ifall ansökan eller bilagor innehåller bristfälliga uppgifter begär vi tilläggsuppgifter av dig. Ankomstdatum för din ansökan ser du i vår E-tjänsten

Arbetslöshetsdagpenning bör ansökas inom tre månader efter att rätten till dagpenning uppkom. Ansökningar om fortsatt utbetalning har också tre månaders ansökningstid.

Behandlingstid för alterneringsersättning

Efter första utbetalningen utbetalas alterneringsersättning i efterskott för perioder på fyra kalenderveckor. Utbetalning sker på onsdagar.

Ifall din alterneringsledighet börjar mitt i en utbetalningsperiod och du har skickat alla nödvändiga uppgifter till kassan utbetalas första alterneringsersättningen tidigast på betalningsdatum för perioden i fråga.

 Period  Betalningsdatum
 16.12.2019 – 12.1.2020  15.1.2020
 13.1.2020 – 9.2.2020  12.2.2020
 10.2.2020 – 8.3.2020  11.3.2020
 9.3.2020 – 5.4.2020  8.4.2020
 6.4.2020 – 3.5.2020  6.5.2020
 4.5.2020 – 31.5.2020  3.6.2020
 1.6.2020 – 28.6.2020  1.7.2020
 29.6.2020 – 26.7.2020  29.7.2020
 27.7.2020 – 23.8.2020  26.8.2020
 24.8.2020 – 20.9.2020  23.9.2020
 21.9.2020 – 18.10.2020  21.10.2020
 19.10.2020 – 15.11.2020  18.11.2020
 16.11.2020 – 13.12.2020  16.12.2020