Industrins arbetslöshetskassa

Vi betjänar dig i vår E-tjänsten

Kontakta oss via säker anslutning

Vår kundtjänst svarar på tfn 020 690 455

Mån–fre kl. 8.30–15.00

Kolla telefontjänstens möjliga exceptionella öppettider här.

Samtalspris för samtal från trådtelefon är lokalnätsavgift och mobilnätsavgift för samtal från mobiltelefon. Det kostar inget att köa.

Adress för all post som skickas till arbetslöshetskassan

Industrins arbetslöshetskassa

PB 116

00531 Helsingfors

Vår besöksadress är Hagnäskajen 1, 00530 Helsingfors

Individuell kundtjänst finns hos våra regionkontor.

 

E-tjänsten

Uträtta ärenden smidigt på nätet Ansökan och bilagor som har skickats elektroniskt till kassan står snabbt till vår förfogande. Du kan logga in på E-tjänsten här med...

    Ansökningsstatus

    Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning Förväntad behandlingstid Alterneringsersättning Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning Vi uppdaterar dagligen vår status för behandling av ansökningar. I statusvyn hittar du dina...

      För förtroendemän

      I Förtroendeman-Extra har vi samlat nyttig information om samarbetsförhandlingar, permitteringar och uppsägningssituationer. Ifall det kommer att ske permitteringar eller uppsägningar på din arbetsplats hoppas vi...