Industrins arbetslöshetskassa

Vi betjänar dig i vår e-tjänsten

Kontakta oss via säker anslutning

Vår kundtjänst svarar på tfn 020 690 455

mån–fre kl. 8.30–15

Kassas telefontjänsts öppettider har förändrats under sommaren. Du kan granska öppettider här.

Samtalspris för samtal från trådtelefon är lokalnätsavgift och mobilnätsavgift för samtal från mobiltelefon. Det kostar inget att köa.

Adress för all post som skickas till arbetslöshetskassan

Industrins arbetslöshetskassa

PB 116

00531 Helsingfors

Vår besöksadress är Hagnäskajen 1, 00530 Helsingfors

Individuell kundtjänst finns endast hos våra regionkontor.