Ersättningsfri tid det vill säga karens

Ifall du sagt upp dig utan giltig orsak eller orsakat att anställningen upphört sätter TE-byrån ut karens.

För karenstid ger TE-byrån arbetslöshetskassan ett bindande utlåtande. Man har inte rätt till dagpenning för karenstiden. Sysselsättningsfrämjande service som avtalats med TE-byrån utgör ett undantag till detta. Under tiden för dessa tjänster betalas dagpenning samtidigt med karens.