Självrisktid

Självrisktiden är fem arbetslösa dagar som du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Ifall du under jobbsökningen har arbetstimmar från deltidsarbete eller tillfälligt arbete är självrisktiden ett timantal motsvarande fem dagar. Ifall din självrisktid har inletts före 1.1.2018 är självrisktiden sju arbetslösa dagar.

Som självriskdagar godkänns dagar från måndag till fredag. En kalendervecka kan omfatta totalt högst fem självrisk-, arbetslöshets- och arbetsdagar. Självrisktiden måste räknas till godo under åtta på varandra följande kalenderveckor. Till självriskdagar kan inte räknas tid för vilken inte rätt till dagpenning finns (till exempel tid för periodisering av ekonomisk förmån).

Vardagshelger kan också räknas till självrisken, ifall du före en helgdag anmält dig till TE-byrån och arbetsgivaren i en permitteringssituation inte är förpliktad att betala helgdagsersättning.

Ifall du insjuknar räknas till självrisktiden även dagar du varit arbetsoförmögen efter att arbetslösheten började och inte för den tiden fått lön för sjukdomstid eller dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen eller övrig motsvarande lagstadgad förmån på grund av dessa förmåners självrisktid.

Under tiden för tjänster som främjar sysselsättningen finns i praktiken ingen självrisktid. Självrisktiden framskrider under tiden när dagpenning betalas för tjänsten.

Ifall du utför deltidsarbete eller tillfälligt arbete uppfylls självrisktiden när du varit arbetslös under en period av totalt fem arbetslöshetsdagar (i timmar).

Självrisktid åläggs på nytt

Självrisktid åläggs när du uppfyller arbetsvillkoret och maximitiden för utbetalning börjar från början. Självrisktid åläggs emellertid inte ifall du uppfyller arbetsvillkoret och den nya maximitiden inleds inom ett år efter att föregående maximitid inletts.

OBS! Mellan temporära lagändringar dagpenningen betalas utan fem dagars självrisktid

På grund av lagändring betalning av inkomstrelaterad dagpenning börjar från den första arbetslöshetsdagen utan fem dagars självrisktid utan ersättning. Nuförtiden åläggs fem dagars självrisktid utan ersättning då den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning inleds, d.v.s. i början av arbetslöshetstiden.

Ändringen gäller dessa personer, vars självrisktid börjar mellan tiden 16.3. – 31.12.2020.