Lön för uppsägningstid, ersättning eller ekonomisk fördel vid avslutad anställning

Ifall du får lön för uppsägningstid, motsvarande ersättning eller övrig ekonomisk fördel med anknytning till avslutad anställning av arbetsgivaren har du inte rätt till dagpenning.

Övrig ekonomisk fördel som erhållits av arbetsgivaren vid avslutad anställning, till exempel ett så kallat gyllene handslag eller ett avgångsvederlag, periodiseras från och med anställningens slut.

Ekonomisk fördel periodiseras på basis av jobbets kalkylerade dagslön. Dagslönen beräknas på samma sätt som dagslönen som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning, men utan avdrag för arbetspensionens, arbetslöshetsförsäkringens och sjukförsäkringens dagpenningsavgift (4,24 % år 2019 och 4,14 % år 2020). Som ekonomisk fördel betalad summa delas med kalkylerad dagslön och det härmed erhållna talet utgör antalet periodiseringsdagar. Beräknandet av periodiseringsdagar börjar från att anställningen upphör och till tiden räknas fem dagar i veckan från måndag till fredag.

Exempel:

Din månadslön har varit 3 000 €, så din genomsnittliga dagslön är 139,53 € (3 000 €/21,5 arbetsdagar). När anställningen avslutas får du en summa motsvarande tre månaders lön, 9 000 €.

Ekonomisk fördel 9 000 €/dagslön 139,53 € = 64 dagar (avrundning neråt till hela dagar).

Periodiseringstiden fortsätter fem dagar i veckan från och med avslutad anställning. Anställningen avslutas 30.4.2018, så periodiseringen fortsätter till och med 27.7.2018.