Är du på väg att bli arbetslös eller permitterad?

 

1. Anmäl dig till Arbets- och näringsbyrån senast under den första arbetslöshets-/permitteringsdagen

Du kan anmäla dig till TE-byrån redan tidigare. Arbetssökningen gäller från anmälningsdatumet. Med hjälp av dina nätbankskoder kan du inleda din arbetssökning i TE-tjänsternas elektroniska tjänst. Arbetssökningen bör hållas i kraft på ett sätt som avtalas med TE-byrån.

2. Fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för arbetslöshetskassan antingen för de två eller fyra första veckorna av arbetslösheten via E-tjänsten

Ansökan måste ifyllas noggrant och sluta på en söndag. Läs mer om ifyllande av ansökan här.

3. Kontrollera att du har alla behövliga bilagor för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

När din anställning upphör ska du skicka kassan ditt löneintyg, uppsägningsbrev och arbetsintyg som bilagor. Leverera ditt löneintyg och ditt permitteringsbesked när permitteringen inleds. Ifall du får socialförmåner ska du även leverera beslut på dessa till kassan. Läs mer om vilka bilagor som behövs för ansökan om dagpenning här.

4. Skicka ansökan om dagpenning med bilagor efter avslutad ansökningsperiod

Du kan skicka din ansökan med bilagor antingen via E-tjänsten eller per post till adressen Industrins arbetslöshetskassa, PB 116, 00531 Helsingfors.

5. Leverera eventuella begärda tilläggsutredningar och bilagor som fattas

Kom ihåg att meddela oss om förändringar som påverkar rätten till dagpenning och om ändrade person- och kontaktuppgifter. Läs mer om att anmäla ändringar här.