Förhöjd dagpenning för tid av sysselsättningsfrämjande service

För tid av sysselsättningsfrämjande service kan vi ifall kriterierna uppfylls utbetala förhöjd dagpenning för högst 200 dagar. Vi kan utbetala förhöjd förtjänstdel även för tiden mellan i sysselsättningsplanen avtalad sysselsättningsfrämjande service, ifall perioden mellan tjänsterna är högst sju kalenderdagar.

När arbetsvillkoret fylls på nytt kan även utbetalning av förhöjd förtjänstdel påbörjas från början för tiden av tjänster.

Andelen av förhöjd förtjänstdel är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Ifall din månadslön överskrider 3 197,70 euro är den förhöjda förtjänstdelen 25 procent på delen som överskrider denna gräns. Inkomstrelaterad dagpenning som betalas förhöjd med barnförhöjningar kan vara högst lika stor som dagslönen som ligger till grund för dagpenningen, men emellertid minst lika stor som med barnförhöjning förhöjd grunddagpenning.