Hur länge kan dagpenning utbetalas?

Från arbetslöshetskassan kan du få dagpenning fem dagar i veckan i 300–500 arbetslöshetsdagar*.

Maximitiden beror på arbetshistoria och ålder:

 Arbetshistoria  Maximitid
 Högst tre år  300 dagar
 Över tre år  400 dagar
 Minst fem års arbetshistoria under de senaste 20 åren och ditt arbetsvillkor uppfylls efter att du fyllt 58 år  500 dagar

Återuppfyllt arbetsvillkor

Ifall du på nytt uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor börjar maximitiden på nytt från början.

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, ifall det har gått över ett år sedan föregående maximitid inleddes. Med inledande av maximitid avses första utbetalade dagpenningsdag.

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas inte på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, ifall den nya maximitiden inleds inom ett år efter att föregående maximitid inleddes och dagpenning då beräknats.

Ifall ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt under frivilliga studier eller arbetspolitisk utbildning beräknas inte dagpenning på nytt mitt under tjänsten.

När maximitiden uppfylls

När maxibetalningstiden uppfyllts kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Fpa. Du får ett skriftligt beslut om upphörd rätt till inkomstrelaterad dagpenning med den sista betalningsavin. Leverera beslutet till Fpa och TE-byrån.

Inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas även efter maximitiden, ifall du har rätt till tilläggsdagar.

Rätt till tilläggsdagar

Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar ifall du är född

  • åren 1950–1954 och har fyllt 59 år innan maximitiden uppfylls
  • åren 1955–1956 och har fyllt 60 år innan maximitiden uppfylls
  • år 1957-1960 och har fyllt 61 år innan maximitiden uppfylls
  • år 1961 eller efter det och har fyllt 62 år innan maximitiden uppfylls

Därtill måste du ha arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren. Rätt till tilläggsdagar innebär att inkomstrelaterad dagpenning kan betalas utan hinder av maximitiden till slutet av den kalendermånad du fyller 65 år.

Rätt till tilläggsdagar behöver inte ansökas separat, vi undersöker den automatiskt på basis av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Efter att rätten till dagpenning upphört kan du ansöka om ålderspension. Personer födda före år 1958 kan om han eller hon så vill bli ålderspensionerad redan efter att ha fyllt 62 år, utan att man gör ett förtidsavdrag för pensionen. I detta fall behöver medlemmen ett intyg över betalade tilläggsdagar till pensionsbolaget. Intyg om tilläggsdagar begärs av arbetslöshetskassan när man ansöker om dagpenning för månaden innan pension. Tidigare kan man inte skriva ett intyg, då pensionsbolaget behöver uppgiften om tilläggsdagar under månaden före pension. Personer födda år 1958 och senare kan gå i ålderspension som 63-åringar.

Ansamling av maximitid vid utbetalning av jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning bidrar långsammare till dagpenningens maximitid än dagar för vilka full dagpenning utbetalats. Vid utbetalning av jämkad dagpenning ansamlas dagar i räknaren enligt utbetalad mängd. När jämkad dagpenning utbetalats till full dagpennings mängd ansamlas en dag i räknaren. Läs mer om jämkad dagpenning och samlad maximitid här.

* Om du är permitterad, maximitiden räknas inte mellan 16.3.-31.12.2020. Samma gäller alla arbetslösa mellan 1.7.-31.12.2020. Läs mer här.