Hur ansöker jag om jämkad dagpenning?

Kom ihåg att meddela om förändringar i din jobbsökning till TE-byrån, till exempel om deltidsarbete eller inledande av företagsverksamhet. Du kan ansöka om jämkad dagpenning på samma sätt som inkomstrelaterad dagpenning i övrigt. Den ansökta perioden bestäms enligt löneutbetalningsperiod och kan vara antingen fyra veckor eller en kalendermånad. Ifall du ansökt om dagpenning redan tidigare kan du fortsätta ansöka i samma rytm. Vi ändrar vid behov ansökt period.

Fyll i ansökan:

 • gjorda arbetsdagar med arbetstimmar. Ifall du arbetat för flera arbetsgivare, specificera arbetena i dagsvisa uppgifter
 • timmar för företagsverksamhet behöver inte ifyllas i ansökan

Bifoga till ansökan

 • löneintyg eller lönespecifikation för ansökt tid; utan löneuppgifter kan vi inte behandla ansökan, löneuppgifterna bör levereras även för inkomster som underskrider skyddsdelen på 300 euro*
 • arbetsavtal, när du blivit anställd

Jämkad dagpenning utbetalas för varje vardag under jämkningsperioden för vilken du har rätt till förmånen. Löneinkomster som erhålls under arbetslöshetstiden kommer att påverka dagpenningen när lönen faktiskt betalas till sökanden. Detta kallas som betalningsbaserad jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Lagändringen trädde i kraft den 1 april 2019. Läs mera här.

Kom ihåg att betala medlemsavgift även för deltidsarbete eller för högst två veckors deltidsarbete. Betala medlemsavgift med den månads referensnummer då du har arbetat.

Vem får jämkad dagpenning?

Jämkad dagpenning kan utbetalas ifall

 • du deltidsarbetar på arbetsgivarens initiativ
 • din dagliga arbetstid förkortats på grund av permittering
 • du mottagit ett högst två veckor långt heltidsjobb
 • du sysselsatts i företagsverksamhet som bisyssla eller i ditt eget arbete
 • du sysselsatts i företagsverksamhet som huvudsyssla i högst två veckor

Arbetstid påverkar jämkad dagpenning

Du kan få jämkad dagpenning ifall arbetstiden är maximalt 80 procent av branschens maximala arbetstid:

 • för deltidsarbete eller heltidsarbete som räcker högst två veckor granskas arbetstiden i jämkningsperioder på fyra kalenderveckor eller en kalendermånad beroende på löneutbetalningens rytm
 • för personer som gör förkortad arbetsdag granskas arbetstiden enligt kalendervecka
 • i företagsverksamhet granskas inte arbetstiden och timmar behöver inte anmälas

För förkortade veckor utbetalas full dagpenning för arbetslösa dagar, inte jämkad dagpenning. Ifall en förkortad arbetsvecka har något av ovannämnda jämkningsgrunder och inkomsterna under ansökt period överskrider skyddsdelen (300 euro per ansökt månad eller 279 per ansökta fyra veckor)*, betalas dagpenning jämkad så att man i jämkningen iakttar all arbetsinkomst och övrig inkomst under veckan, till exempel inkomst från företagsverksamhet som bisyssla. Arbetstiden granskas per kalendervecka.

Storlek av jämkad dagpenning

I jämkad dagpenning påverkas storleken på utbetalad dagpenning utöver av gjorda arbetstimmar även av din förtjänade inkomst. Inkomstrelaterad dagpenning har emellertid en skyddsdel på 300 euro*. Inkomster på under 300 euro per månad eller 279 euro på fyra kalenderveckor påverkar inte storleken på utbetalad dagpenning. Ifall dina inkomster under ansökt tid överstiger skyddsdelen avdras 50 procent av full dagpenning för inkomst förtjänad under jämkningsperioden.

Exempel:

Din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 60 euro i dagen. Du börjar ett deltidsarbete som ger 400 euro lön i månaden. Då lönen utbetalas per månad är ansökt period en kalendermånad. Hälften av den lön som överstiger skyddsdelen påverkar den inkomstrelaterade dagpenningens storlek (400-300) x 0,5 = 50. Dessa 50 euro divideras med talet 21,5, som är det kalkylerade antalet arbetsdagar per månad. På så sätt får vi summan som minskar dagpenningen, 2,33 euro per dag.

Jämkad dagpenning är alltså 60-2,33 = 57,67 euro per dag och betalas för varje vardag under jämkningsperioden.

Maximal jämkad dagpenning

Lönen för ditt arbete och jämkad dagpenning kan vara högst lika stor som lönen som ligger till grund för dagpenningen, när de jämkade inkomsterna under den ansökta perioden överstiger skyddsdelen. Ifall de jämkade inkomsterna underskrider skyddsdelen under ansökt period påverkar inte förtjänad arbetsinkomst dagpenningen. Ifall de sammanlagda inkomsterna skulle överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen betalas dagpenning så att inkomsten är sammanlagt lika stor som lönen som ligger till grund för dagpenningen.

En riktgivande uppskattning av storleken på jämkad dagpenning kan du räkna ut i vår dagpenningsräknare.

Storleken på full dagpenning och jämkad dagpenning påverkar hur maximal tid för jämkad dagpenning ansamlas vid utbetalning av dagpenning. En dag i räknaren för maximal tid uppfylls när jämkad dagpenning utbetalats till full dagpennings mängd.

Exempel:

Ifall du har en full dagpenning på 40 euro per dag och jämkad dagpenning 33,70 euro per dag, samlar räknaren för maximal tid dagar för en ansökan om fyra kalenderveckor (20 dagar x 33,70 €): 40,00 = 16,85 eller 17 dagar. Vid beräkning av maximal utbetalningstid omvandlas som jämkad dagpenning utbetalad summa till fulla dagar med inkomstrelaterad dagpenning.

* Enligt temporära lagändringar, en höjning av skyddsdelen innebär att mottagaren av inkomstrelaterad dagpenning kan tjäna 500 euro per ansökt månad och 465 euro per ansökta fyra veckor. Ändringen träder i kraft för de ansökningsperioder som inleds 1.6.2020 och gäller till slutet av oktober. Läs mer här.