Bilagor till ansökan

Bifoga behövliga uppgifter för behandling av ansökan. Meddela oss omedelbart om ändringar i din situation som påverkar rätten till dagpenning. Bilagorna, såsom till exempel löneintyg, skattekort eller läkarintyg behöver inte vara i original, kopior räcker. Det är lätt att skicka bilagor till kassan via E-tjänsten.

Skicka som bilaga till din första ansökan

Löneintyg

Löneintyg från arbetsgivaren för en tid på minst 26* avlönade arbetsveckor. Ifall din senaste anställning varat mindre än 26 avlönade veckor bör du leverera löneintyg från tidigare anställningar, så att det sammanräknade antalet veckor är minst 26.

Löneintyg eller lönespecifikation behövs också för arbete som gjorts under perioden. Leverera även löneuppgifter ifall du återvänt till jobbet mellan permitteringsperioder.

Meddelande om uppsägning

Ifall din tillsvidareanställning upphört ska du leverera kassan en kopia av meddelandet om uppsägning.

Arbetsintyg

Utöver meddelandet om uppsägning skulle du vid behov skicka kassan en kopia av ditt arbetsintyg. Leverera ett arbetsintyg till kassan även efter avslutad tidsbunden anställning.

Meddelande om permittering

Leverera meddelandet om permittering som bilaga till din ansökan när permittering inleds.

Socialförmåner

Ifall du får socialförmåner som påverkar dagpenningens storlek bör du leverera beslutet om förmånen som bilaga till ansökan. Kom även ihåg att meddela om förändringar i förmånens storlek.

Skattekort

Vi får information om löneskattekort direkt från skattemyndigheten. Vi rekommenderar emellertid att ansöka om ändringsskattekort för utbetalning av förmån, varvid förskottsinnehållning avdras enligt dess uppgifter. Vid användning av löneskattekort är förskottsinnehållningen alltid minst 25 %.

Företagsverksamhet

Ifall du har företagsverksamhet ska du bifoga ditt eget skattebeslut från senaste fastställda beskattning. Skattekortets utredningsdel behövs ifall du är delägare i ett aktiebolag eller andelslag eller bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Dödsbodelägare ska utöver sitt eget beskattningsbeslut leverera även dödsboets beskattningsbeslut.

Barnförhöjning

Vi får information om under 18-åriga barn från befolkningsdatasystemet. Ange ändå dina försörjda barns födelsedatum i ansökan om dagpenning för utbetalning av barnförhöjning. Anmäl även födelsedatum för din makes eller makas övriga barn som bor i samma hushåll.

* Arbetsvillkoret kan också vara 13 kalenderveckor, då måste du skicka löneintyget för minst 13 avlönade kalenderveckor. Läs mer: temporära lagändringar i utkomstskydd för arbetslösa