Anmälan av ändringar

Meddela oss genast om ändringar i din situation som påverkar rätten till dagpenning eller utbetalning av dagpenning. Håll även dina egna uppgifter uppdaterade för behandling av ansökan. Ändringar kan anmälas via E-tjänsten eller post. Vissa uppgifter kan även anmälas genom att ringa vårt servicenummer.

Ändring av medlemskapsuppgifter

Kontonummer

Ett ändrat kontonummer bör alltid meddelas skriftligen. Du kan skriva ditt nya kontonummer i ansökan eller skicka det skriftligen per post. Förändringar av kontonummer kan inte meddelas i telefon.

Uppgifter om barn

Meddela oss födelsedatum för dina under 18-åriga försörjda barn för vilka du ansöker om barnförhöjning. Retroaktivt betalas barnförhöjningar för högst tre månader.

Du har rätt till barnförhöjning för din makes/makas/sambos under 18-åriga barn som bor i samma hushåll från och med inflyttningsdagen. Ifall barnet flyttar bort måste detta meddelas omedelbart. För eget försörjt barn bibehålls rätt till barnförhöjning tills barnet fyller 18 år.

Kontaktuppgifter

Adressändring eller ändrat telefonnummer kan du anmäla till kassan via e-tjänsten, genom att ange uppgifterna under ”Tilläggsuppgifter” i fortsatt ansökan eller genom att ringa vårt servicenummer.

Ändringar som påverkar dagpenningens storlek

Hemvårdsstöd

När hemvårdsstöd inleds ska du skicka oss beslutet om hemvårdsstöd. Ifall din make eller maka får hemvårdsstöd ska du ange detaljerad information om din makes eller makas eventuella arbete och studier samt om vem som sköter barnet.

Meddela även om ändringar i hemvårdsstödet eller ifall stödet upphör.

Företagsinkomst och inkomst för lantbruk som bisyssla

För att granska företagsinkomst och inkomst för lantbruk som bisyssla behöver vi ditt senaste personliga beskattningsbeslut. Vi behöver även skattekortets utredningsdel, ifall du är delägare i ett aktiebolag eller andelslag eller bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Ifall du är dödsbodelägare ska du leverera både ditt eget beskattningsbeslut och dödsboets senast bekräftade beskattningsbeslut.

Delinvalidpension

Meddela oss om beviljande av delinvalidpension genom att skicka oss beslutet antingen via vår elektroniska tjänst eller per post.

Partiell förtida ålderspension (från och med 1.2.2017) påverkar inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Ett nytt beslut (på grund av indexgranskning) om pensionens storlek måste skickas till kassan årligen.

Avslutande av arbetslöshet

Meddela oss om att du slutar ansöka dagpenning på blanketten.

Mottagande av över två veckor långt heltidsarbete måste anmälas till TE-byrån. Ange arbetets inledande även i din sista ansökan om dagpenning.

Ifall du börjar få ålderspension eller annan förmån som förhindrar utbetalning av dagpenning bör du anmäla detta till kassan senast i samband med din sista ansökan om dagpenning.

Ifall du vill kan du bli ålderspensionär redan i 62 års ålder ifall du erhållit dagpenning för tilläggsdagar. Du behöver ett intyg från kassan över utbetalade tilläggsdagar att ge till pensionsbolaget. Begär intyget när du ansöker om dagpenning för månaden innan pensionering. Det går inte att skriva intyget tidigare, då pensionsbolaget behöver uppgiften om tilläggsdagar under månaden före pensionering.

Ansök sjukdagpenning hos FPA när du är sjuk i över tio dagar. Anmäl sitt insjuknande i ansökan och leverera beslutet om sjukdagpenning som bilaga.

Sjukdagpenningens självrisktid är dagen för insjuknande och därpå följande nio dagar (medräknat lördagar). Ifall du inom 30 dagar drabbas av en olycka eller samma sjukdom är självrisktiden en dag. Vi kan utbetala inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid, ifall du fått arbetslöshetsförmån omedelbart innan du insjuknat.

Förändringar i anställning

Avslutat jobb

Anmäl avslutad eller ändrad anställning (till exempel ändring till deltid) i ansökan.

Ifall permittering avslutas med uppsägning ska du som bilaga till din ansökan leverera en kopia av meddelandet om uppsägning och arbetsintyget, samt löneintyg fram till anställningens slut. Anmäl avslutad anställning även till TE-byrån.

Inledning av deltidsarbete

Ifall ditt heltidsarbete på arbetsgivarens initiativ ändras till ett deltidsarbete ska du skicka oss en kopia av ditt arbetsavtal och löneintyg fram till anställningens slut.