Hur ansöker jag om dagpenning?

 

Anmäl dig till arbets- och näringsbyrån senast på din första arbetslöshets- eller permitteringsdag

Du kan också anmäla dig till TE-byrån redan tidigare. Jobbsökning kan du inleda i TE-tjänsternas E-Tjänster med hjälp av dina nätbankskoder. Jobbsökningen måste hållas i kraft på med TE-byrån avtalat sätt.

Fyll i ansökan om dagpenning för arbetslöshetskassan för antingen dina två eller fyra första arbetslöshetsveckor eller för en kalendermånad.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning i efterskott för perioder av fyra kalenderveckor eller en kalendermånad. Din första ansökan kan du fylla i redan för två kalenderveckor. Fyll alltid i din ansökan hela veckor från måndag till söndag. Ifall du deltidsarbetar på månadslön under ansökningsperioden ska du ansöka om dagpenning för en kalendermånad.

Fyll i ansökan i vår E-tjänsten. Där kan du leverera även behövliga bilagor. Ansökan om dagpenning kan göras även i pappersformat; du hittar ansökningsblanketten och övriga behövliga blanketter här. Fyll omsorgsfullt i ansökan och bifoga nödvändiga utredningar. Kom även ihåg att anmäla arbete, företagsverksamhet och studier under ansökningsperioden. Även till exempel sjukdom eller övriga socialförmåner måste anmälas i ansökan. En handläggare kommer att kontakta dig ifall det behövs övriga tilläggsuppgifter för ansökan.

Leverera din ansökan om dagpenning till arbetslöshetskassan efter att perioden avslutats. Dagpenning måste ansökas senast inom tre månader från önskat datum för vilket du önskar utbetalning. Du kan leverera ansökan trots att alla bilagor inte ännu finns tillgängliga. Tre månaders ansökningstid gäller även ansökan om fortsatt dagpenning samt ansökan om barnförhöjning och kostnadsersättning. Ifall du levererar ansökan per post är adressen Industrins arbetslöshetskassa, PB 116, 00531 Helsingfors.

Dina medlemsavgifter bör vara i sin ordning innan vi kan utbetala dagpenning. Ifall du har obetalda medlemsavgifter för över sex månads tid kan vi inte utbetala dagpenning. Vi kan avdra saknad medlemsavgift från den första utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen.

Kom ihåg att meddela kassan om förändringar i uppgifter du angivit och ändrade person- och kontaktuppgifter.

Beslut och utbetalning av dagpenning

Du får ett skriftligt beslut när din första ansökan behandlats. I beslutet meddelas vanligen om påbörjad rätt till dagpenning, dagpenningens storlek och självrisktid. Du får även en betalningsmeddelande med information om betalningens storlek och betalningsdag. Du kan välja leveranssätt för betalningsmeddelandet i vår E-tjänsten, du kan till exempel få avin som textmeddelande.

Behandlingsstatus för ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning kan du kontrollera här.

När ansökan om fortsatt dagpenning är en direkt fortsättning på föregående ansökan, ansökan innehåller endast arbetslös tid och är för fyra kalenderveckor utbetala denna med fyra kalenderveckors intervall. Betalningstidtabellen är graderat enligt ansökans ankomst.

 Ankomstdatum för ansökan  Betalningsdatum
 Måndag  Samma veckas tisdag eller onsdag
 Tisdag  Samma veckas onsdag eller torsdag
 Onsdag  Samma veckas torsdag eller fredag
 Torsdag Samma veckas fredag eller följande veckas måndag
 Fredag  Följande veckas måndag eller tisdag