Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut under tid av arbetslöshet eller permittering, samt under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder som avtalats i sysselsättningsplanen. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut, då du uppfyller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna samt medlemskaps- och anställningsvillkoren. Dessutom bör man uppfylla alla villkor för att arbetslöshetsförmåner skall kunna beviljas:

  • ålder mellan 17-64 år (permitterad tills den kalendermånad när man fyller 68 år)
  • bor i Finland
  • anmält sig som en arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
  • söker heltidsarbete
  • är arbetsförmögen och tillgänglig för arbetsmarknaden. En person som är arbetsoförmögen kan vara berättigad inkomstrelaterad dagpenning då arbetsoförmögenheter fortskrider, om maximitiden för sjukdagpenningen och andra villkor uppfylls.