Blanketter

Här hittar du PDF-blanketter för utskrift, ifall du behöver dem i din ansökan. Bilagor kan skickas via vår E-tjänsten eller per post.

Inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Löneintyg för arbetslöshetskassa

Utredning om arbete och lön per kalendervecka till arbetslöshetskassa

Intyg om deltagande i sysselsättningsstödjande verksamhet

Työttömyyskassojen etuusopas 2019

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2019

Guide to unemployment fund benefits 2019

Tootukassade hüvitiste teatmik 2019

TYJ Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2019

Alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning

Alterneringsledighetsavtal

Rörlighetsunderstöd

Ansökan om rörlighetsunderstöd