Blanketter

Här hittar du PDF-blanketter för utskrift, ifall du behöver dem i din ansökan. Bilagor kan skickas via vår E-tjänsten eller per post.

Inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
Löneintyg för arbetslöshetskassa
Utredning om arbete och lön per kalendervecka till arbetslöshetskassa
Intyg om deltagande i sysselsättningsstödjande verksamhet
Työttömyyskassojen etuusopas 2021
Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2021
Guide to unemployment fund benefits 2021
Tootukassade hüvitiste teatmik 2021
TYJ Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2021

Alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning
Alterneringsledighetsavtal

Rörlighetsunderstöd

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Återkrav

Utredning om sociala och ekonomiska omständigheter

E-tjänsten

Instruktioner för E-tjänsten 2021