Information om förmåner

Vi utbetalar inkomstrelaterad dagpenning till medlemmar som förvärvsarbetat och blivit arbetslösa.

Under alterneringsledighet utbetalar vi alterneringsersättning till medlemmar. Alterneringsledighet är ett arrangemang där en heltidsanställd arbetare avtalar med sin arbetsgivare om att övergå till alterneringsledighet.

När en arbetslös medlem tar emot ett minst två månader långt jobb med lång arbetsresa utbetalar vi rörlighetsunderstöd.