Information om förmåner

Vi utbetalar inkomstrelaterad dagpenning till medlemmar som förvärvsarbetat och blivit arbetslösa.

Under alterneringsledighet utbetalar vi alterneringsersättning till medlemmar. Alterneringsledighet är ett arrangemang där en heltidsanställd arbetare avtalar med sin arbetsgivare om att övergå till alterneringsledighet.

När en arbetslös medlem tar emot ett minst två månader långt jobb med lång arbetsresa utbetalar vi rörlighetsunderstöd.

Ansökan om ändring

Ifall du är missnöjd med Arbetslöshetskassans beslut kan du ansöka om ändring av beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Leverera ditt besvär till Arbetslöshetskassan. Ifall...

    Återkrav

    Inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån som utbetalats av kassan måste återkrävas ifall denna utbetalats grundlöst eller i form av en alltför stor summa. Ifall vi...

      Blanketter

      Här hittar du PDF-blanketter för utskrift, ifall du behöver dem i din ansökan. Bilagor kan skickas via vår E-tjänsten eller per post. Inkomstrelaterad dagpenning Ansökan...