Snabba förändringar genomförs i utkomstskydd för arbetslösa

Vårt lands regering har godkänna förslagen från arbetsmarknadsorganisationerna om förändringar i utkomstskydd för arbetslösa för att underlätta situationen på grund av coronavirusepidemin. De mest betydande förändringar gäller arbetsvillkor, arbetslöshetsskyddets maximitid och självrisktid.  Förändringar har inte ännu genomförts i lagstiftningen.   Nuvarande...