Kommunförsöket startade i mars

Ungefär en tredjedel av arbets- och näringsbyråns kunder överförs till kommunerna i samband med kommunförsöket. Kassornas tjänster för ungdomar, invandrare och personer med främmande språk...