A-kassan inleder sin verksamhet vid årsskiftet – Finansinspektionen godkände kassafusionen

Finansinspektionen har 28.9. godkänt avtalet om Työttömyyskassa Finkas och Byggbranschens arbetslöshetskassas fusion till Industrins arbetslöshetskassa fr.o.m. 1.1.2022. Det har redan tidigare bekräftats att namnet på den nya kassan är Avoin työttömyyskassa, A-kassa.

Den nya kassan kommer att vara en av de största arbetslöshetskassorna i Finland med cirka 190 000 medlemmar. Kassan är öppet för alla anställda. Enligt Irene Niskanen, chef för Industrins arbetslöshetskassa, fusionsprojektet fortskrider i medvind.

– Medlemmarna i kassorna har mottagit fusionen bra och förberedelser vid årsskiftet har redan kommit långt.

Inrättande av den nya A-kassan förutsätter inga åtgärder av de nuvarande medlemmarna i de grundande kassorna, eftersom medlemskapet i kassan överförs automatiskt. Ökning av arbetslöshetskassans storlek gör det möjligt att utveckla nya tjänster. Den nya kassan svarar också bättre mot striktare effektivitet- och servicekrav.

Läs även dessa