Medlemsavgiften för Industrins arbetslöshetskassa år 2021 har bekräftats

Medlemsavgiften för Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa år 2021 är 1,33 procent av den lön underkastad förskottsinnehållning som utgör grunden för medlemskapet. 

Arbetslöshetskassans medlemsavgifts andel är 0,33 procent och den är fastställd av FinansinspektionenIndustrifackets andel, 1 procent, bekräftades vid Industrifackets fullmäktigemöte.  

Läs mer om att betala medlemsavgiften här. 

Läs även dessa

Arbetslöshetskassans medlemsantal

Industrins arbetslöshetskassa hade 134 782 medlemmar totalt i 31.12.2020, därav 402 var individmedlemmar. Arbetslöshetskassans styrelse bekräfter medlemsantal varje år på årets sista dag.