Temporära förändringar i arbetslöshetsskyddet gäller fram till slutet av året

Regeringen bekräftade i juni att de lagändringar som har gjorts under våren i lagen om utkomstskydd gäller fram till slutet av 2020.

Samtidigt ändrades lagändringen som handlar om att uppsamla maximitid för inkomstrelaterad dagpenning för att gälla alla mottagare av inkomstrelaterad dagpenning 1.7.-31.12.2020. Under tiden löper inte maximitiden under några omständigheter.

Regeringen har godkänt en lagändring som förlänger de temporära ändringarna av skyddsdelen för inkomstrelaterad dagpenning på arbetsinkomster och rörlighetsunderstöd till slutet av året. Med den här förändringen kommer skyddsdelen för deltids- eller tillfälligt arbete vara 500 euro också under resten av året.

I tabellen nedan sammanfattas alla temporära ändringar i utkomstskydd för arbetslösa tillsammans med giltighetstider.

Ändring Giltig/gäller

Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut från den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar. Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3.-31.12.2020.
Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut efter minst tre månaders arbete (13 kalenderveckor). Under den tid personen arbetar måste hen vara medlem i kassan. * Gäller de personer vars arbetsvillkor annars inte blir uppfyllda, vars arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.3.2020 och vars första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning är senast 31.12.2020. **
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterat dagpenning (300-500 dagar) löper inte under en permittering. Ändringen gäller sådana permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Maximitiden löper inte under tiden 16.3.-30.6.2020.
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) löper inte (under några omständigheter). Maximitiden löper inte under tiden 1.7.-31.12.2020.
Skyddsdelen för inkomstrelaterad dagpenning på arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad. Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6.-31.12.2020.
Rörlighetsunderstöd kan fås för heltidsarbete, om personens dagliga arbetsresa tur och retur överstiger två timmar. Gäller anställningar som påbörjas mellan perioden 12.6.-31.12.2020.
En företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona. Arbetsmarknadsstöd kan fås för tiden 16.3.-31.12.2020.
Den permitterades företagsverksamhet och studier undersöks inte vid arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3.-31.12.2020.
Intervjuer med arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån slopas till en del. Gäller 16.3.-31.12.2020.
Rätten till arbetslöshetsförmån bibehålls undantagsvis i följande situationer:

  • – Personen har inte via arbets- och näringsbyråns webbtjänst svarat på de frågor som behövs för att bedöma servicebehovet eller utarbetat ett utkast till en sysselsättningsplan.
    – Personen har inte genomfört arbets- och näringsbyråns sysselsättningsplan.
    – Personen avbryter den sysselsättningsfrämjande servicen på grund av en coronaepidemin.
    – Tiden för korttidsstudier förlängs till mer än 6 månader på grund av coronaepidemin.
Gäller 16.3.-31.12.2020.
Arbets- och näringsbyrån kan ända fram till slutet av året avvika från kravet på att den arbetssökandes frivilliga studier ska framskrida och de kan ge extra tid för studier när studierna försenas på grund av corona. Gäller 1.8.-31.12.2020.

* För företagarens familjemedlemmar har arbetsvillkoret halverats till 26 veckor.

** Om den maximala betalningstiden för grunddagpenning pågår kan arbetsvillkoret på 13 veckor endast tillämpas i det fall att personens arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.7.2020. Det här beror på att de personer som övergår från grunddagpenning kom att beröras av ändringen genom en senare lagändring.

Tabell: tyj.fi

Uppdatering 20.10.2020: skyddsdelen för deltids- eller tillfälligt arbete är 500 euro tills 31.12.2020.

Läs även dessa

Grönt ljus för ny jättekassa

Industrins arbetslöshetskassa, Kassan för den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna och Byggbranschens arbetslöshetskassa har beslutat att inleda förberedelserna för att gå samman till en stor arbetslöshetskassa....