Anvisningar för permitterade

Om du blir permitterad, kom ihåg att anmäla dig vid arbets- och näringsbyrån senast den första permitteringsdagen. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning ska lämnas in till kassan efter ansökningsperiodens utgång. Bifoga åtminstone meddelandet om permittering och löneintyg till ansökan.

Anmäl dig hos arbets- och näringsbyrån

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån senast den första permitteringsdagen. Du kan också göra anmälan genast när du fått meddelandet om permittering. Inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas endast om din arbetssökning är i kraft.

Arbetssökningen ska vara i kraft under hela permitteringen på det sätt som överenskommits med arbets- och näringsbyrån. Om permitteringen genomförs över flera perioder, ska arbetssökningen vara i kraft under hela permitteringsperioden.

Skicka ansökan till kassan

Du kan skicka in den första ansökan om inkomstrelaterad ersättning när det har gått två veckor från att uppsägningen börjat. Ansökningarna ska fyllas i per kalendervecka, dvs. från måndag till söndag. Om permitteringen börjat mitt i veckan, ska du fylla i ansökan för minst två hela kalenderveckor.

Fortsatta ansökningar skickas i regel till kassan i perioder om fyra kalenderveckor eller en kalendermånad. Ansökningarna ska alltid skickas till kassan i efterhand, dvs. efter den period som ansökan gäller.

Du kan göra ansökan via E-tjänsten. Du loggar in till E-tjänsten med dina nätbankkoder.

Kom ihåg att lämna in nödvändiga bilagor

Till ansökan ska bifogas åtminstone löneintyg och meddelande om permittering.

Om du har företagsverksamhet som bisyssla, ska du lämna in ditt personliga beskattningsbeslut för 2018 till kassan. Kom ihåg att informera arbets-och näringsbyrån om företagsverksamheten.

Även intyg över eventuell pensionsinkomst, övriga sociala förmåner eller arbete som utförts hos för en annan arbetsgivare ska bifogas till ansökan. Om FPA har beviljat en social förmånen räcker det med att du anmäler förmånen som du fått i ansökan.

Om du permitterats med förkortad arbetsdag eller arbetar för någon annan än den permitterande arbetsgivaren, ska du också skicka in en lönespecifikation till kassan.

Bilagorna behöver inte vara i original. Till exempel räcker det med en bild som du tagit med din mobiltelefon, bara det går att läsa dokumentet. Även bilagor kan skickas via E-tjänsten.

Håll din medlemsavgift uppdaterad

Om din arbetsgivare inte tar ut medlemsavgiften direkt från din lön, ska du se till att betala din medlemsavgift utan avbrott fram till att permitteringen börjar. Du behöver inte betala medlemsavgift under permitteringen, om du inte får någon annan förvärvsinkomst från till exempel från ett annat arbete.

Som medlem i Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa kan du granska de medlemsavgifter som du betalat genom att logga in i fackets E-tjänsten.

Om medlemsavgifter saknas kan det fördröja handläggningen av din dagpenningsansökan.

Skatt som ska betalas på inkomstrelaterad dagpenning

När du använder ett löneskattekort är förskottsinnehållningen alltid minst 25 procent, såvida du inte lämnar in ett ändringsskattekort för förmånen till kassan. Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmån och skicka det direkt till kassan via Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst.

Vänligen observera att kassans kundtjänst är hårt belastad på grund av coronavirusläget. Vi koncentrerar våra resurser på handläggningen av förmåner, för att vi ska kunna behandla ansökningarna så effektivt som möjligt och betala inkomstrelaterade dagpenningar snabbt. Vi ber dig kontakta kundtjänsten endast i brådskande ärenden. 

Ladda ner PDF-anvisningen för när permitteringen börjar här (på finska). Samma anvisning finns även tillgänglig på engelska genom att klicka här

Läs även dessa